MARIA MAGIERA

Maria Magiera z domu Walusiak urodziła się 21.11.1919 r. w Roczynach koło Andrychowa. Kończy podstawową szkołę siedmioklasową i jako siedemnastolatka wychodzi za mąż za Józefa Magierę i mieszka aż do śmierci (05.04.2005 r.) w Brzezince.

Prowadziła aktywne życie społeczne, należała do Kółka Rolniczego, Ligii Kobiet, zasiadała w Zarządzie Koła Gospodyń Wiejskich. Od najmłodszych lat wykazywała zainteresowanie sztukami plastycznymi jednak dopiero we wczesnych latach 70 XX w. zaczęła zrzeszać się w różnego rodzaju stowarzyszeniach zajmujących się sztuką; należała do grupy twórców nieprofesjonalnych „My” z Andrychowa, Grupy Artystów Rodzimej Twórczości (GART) w Krakowie, Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (RSTK). Przez całe życie prowadziła ożywioną działalność artystyczną. Swoje dzieła wystawiała na wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce (Krakowie, Żywcu, Andrychowie, Bielsku-Białej, Kalwarii Zebrzydowskiej, Sułkowicach – Łegu, Bolęcinie, Targanicach, Myślenicach) i w Europie (Czechy, Ukraina, Austria). Wielokrotnie nagradzana w licznych konkursach. W 2001 r. została uhonorowana odznaczeniem Zasłużony dla Miasta i Gminy Andrychów za krzewienie kultury i tradycji w środowisku praz pracę społeczną we wsi.

Pozostawiła po sobie dużą spuściznę – ok. 1000 dzieł – zgromadzoną przez jej potomków w pochodzącym z lat 40. XX w. rodzinnym domu, który wraz z dobudowanym budynkiem pełni teraz funkcję Izby Regionalnej Rodziny Magierów. W pomieszczeniach tych zgromadzone zostały nie tylko prace artystki ale także typowe dawne meble (łącznie ze skrzyniami posagowymi), oleodruki, szopki bożonarodzeniowe wraz z gwiazdą betlejemską, a także sprzęty gospodarskie (stępka, cepy, przetaki, kobylica, żarna, nosidła, młynek do zboża, młockarnię i wiele innych).

Artystka uprawiała malarstwo olejne na płótnie i desce, malarstwo na szkle, akwarelę, rzeźbiła w gipsie oraz zajmowała się hafciarstwem i zdobnictwem sprzętów użytkowych. Najbogatszą część dorobku artystki stanowią obrazy o tematyce związanej z tradycją i kulturą wsi Podbeskidzia.

Tematykę prac artystki można podzielić na grupy dotyczące: życia codziennego miejscowej ludności i narzędzi pracy (wykopki, jesienny i wiosenny siew zboża, zbieranie chrustu w lesie), architektury wsi (kościoły, stare domy, krzyże przydrożne i kapliczki), biedy galicyjskiej i sytuacji dzieci w dawnej wsi (obrazy te przedstawiają m.in. „Oddanie dzieci na służbę”, „Wyrzucenie komorników”), kultury i obrzędowości (m.in. obrazy: „Kolędnicy”, „Śmigus dyngus”, „Niedziela palmowa”, „Okadzanie bydła”, „Dożynki”, „Skrzypek”). Inspiracją, dla tego rodzaju twórczości, dla artystki były również stare fotografie oraz opowieści przodków. Maria Magiera malowała także pejzaże, portrety, kwiaty i motywy roślinne, postaci świętych i sceny z Pisma Świętego, przestawienie fantazyjne. O tym co przedstawia dany obraz wiemy z przekazów ustnych oraz jej pamiętników, które w liczbie 18 (!) zeszytów pozostawiła po sobie. Pamiętniki te prowadziła z niezwykłą skrupulatnością; każdy z nich posiada dodatkowo spis treści. Pozostawiła również śpiewniki i nagrania audio.

Serdecznie zapraszamy do wirtualnej galerii obrazów Marii Magiery gdzie zamieściliśmy jedynie niewielką próbę jej twórczości, więcej prac można oglądnąć w do Izbie Regionalnej Rodziny Magierów w Brzezince (po wcześniejszym umówieniu się).