Geneza powstania

IZBA REGIONALNA W ANTONIOWIE

Sięgnąć do swoich korzeni to nie znaczy uczynić krok do tyłu ale spojrzeć na przeszłość z perspektywy czasu i docenić historię pokoleń, której wszyscy jesteśmy twórcami. Człowiek bez elementów historii jest jakby zawieszony w próżni, ona nadaje sens jego życiu i działaniom.


"Kto nie zna historii swego kraju,swego miasta i wioski, to jakby, swego ojca i matki nie znał" ks. P.Skarga

Takie hasło przyświecało twórcom izby regionalnej w Antoniowie.


Na wniosek sołtysa pana Jana Korzybskiego w kwietniu 2010 r. na zebraniu wiejskim wydano decyzję o udostępnieniu pomieszczeń domu ludowego dla potrzeb izby regionalnej. Decyzja okazała się trafna. Pani Teresa Lachowska - inicjatorka tego zamysłu i pani Małgorzata Stopyra z rozwagą zagospodarowały pomieszczenia domu ludowego. Dzięki pomocy harcerzy i miejscowej ludności zgromadzono ponad 300 eksponatów różnego rodzaju. Ułożone tematycznie przedmioty stworzyły niepowtarzalny klimat i efekt przypominający życie w dawnej wsi. Dzięki zaangażowaniu wielu osób przeszłość została zatrzymana. Miło jest wejść do wnętrza izby i z ulgą odetchnąć w innej rzeczywistości. Dla dzieci to lekcja historii, a dla dorosłych to nieocenione miejsce wspomnień.

W izbie zgromadzono i wyeksponowano ponad 30 obrazów o tematyce religijnej. W gablotach i antyramach pokazano dokumenty np: akt notarialny z 1895 r,świadectwa szkolne z przed II wojny,i inne dokumenty również z okresu stanu wojennego. Cennych eksponatów dostarczyli izbie panowie Ryszard Czajka i Witold Śpiewak.Są to m.in. półkoszki,żarna,stępka,jarzmo, kołowrotek, ćwierci,młynek - wialnia,itp. W części pokojowej znajdują się kufry,kredens,lustro kryształowe zdobione,maszyna Singer, radio Philips, pies do zdejmowania butów,prawidła, a w części kuchennej przeróżne naczynia ,deski do prasowania sera,szafarnia i charakterystyczna do tego okresu umywalka oraz wiele rzeczy tworzących okazałe wnętrze izby.

Powstanie takiego miejsca pozwala na łączenie tego, co jest przeszłością w zestawieniu z tym, co jest przyszłością. Na terenie Gminy istnieje wiele ciekawych miejsc, ale nie są na tyle znane, aby mogły zainteresować i przyciągnąć zwiedzających. Powstanie izby regionalnej przyczyni się do promocji i uatrakcyjnienia naszej wsi i okolicznych miejscowości.

12.09.2010 r. otwarcia Izby Regionalnej dokonali - dyrektor szkoły w Antoniowie pan Tadeusz Stopyra, władze gminy oraz organizatorzy.

Należy podkreślić, że izba powstała dzięki wsparciu finansowemu z PPWOW,a projekt "Z nami w przeszłość" był realizowany przez Zespół Szkół w Antoniowie.Całości finansów doglądała p. M.Stopyra.

Obecnie izba jest miejscem spotkań, zebrań, warsztatów. Prowadzone są warsztaty bibułkarstwa i robienia ozdób z papieru,tektury,sznurka. Ponadto dla grup zwiedzających pokazy prac prowadzonych w dawnej wsi tj. pranie na tarze, darcie pierza, maglowanie, klepanie kosy, szycie uprzęży, pieczenie chleba itd.

WSZYSTKICH zainteresowanych i chętnych przeżyć choć chwilę w innej rzeczywistości z a p r a s z a m y !!!

Autor: Andrzej Lachowski