Muzyka w Naszej Okolicy

 

Zakładkę tę poświęcamy muzykom z naszej okolicy.

Poszukiwanie informacji na ten temat doprowadziło nas do osób pamiętających ówczesne wydarzenia kulturalne. P.Witold Śpiewak przekazał nam fotografie, interesujące przedmioty oraz dużą dawkę wiedzy dotyczącej tamtych lat.

Jak dowiedzieliśmy się pierwszym założycielem orkiestry w Antoniowie był  kapelmistrz pochodzenia żydowskiego [Leibis Greenbaum]. Należy dodać, że do dziś zachowała się jego czapka kapelmistrzowska z 1925 r.,oraz kilka instrumentów muzycznych.

b_1024_768_0_0___images_stories_img_0112.jpg b_1024_768_0_0___images_stories_img_0113.jpg

Przedmioty te,  znajdują się wśród eksponatów izby regionalnej.

b_1024_768_0_0___images_stories_scan.jpg

 

A oto fotografia młodzieńców z Antoniowa 1925 r. wraz z kapelmistrzem [Leibisem].

Kontynuatorami  działalności kulturalnej byli także inni mieszkańcy Antoniowa :p. Żeżuła, p .Skwara i p.W.Śpiewak

Panowie  Śpiewak i Skwara w latach 1931-32  przejęli obowiązki kapelmistrzowskie i do czasu wojny kształcili nowych muzyków, współpracując jednocześnie z istniejącą już orkiestrą.

W roku 1952  p.Eugeniusz Dyl  z Chwałowic utworzył nową orkiestrę w Antoniowie, która znowu zaczęła swoje podboje.

b_1024_768_0_0___images_stories_zdjatko.jpg

 

b_1024_768_0_0___images_stories_scan_ii_fot_orkiestry.jpg

W skład orkiestry wchodzili mieszkańcy z okolicznych wsi: Dąbrówki,Pniowa ,Chwałowic,Zalesia,Ludwina i Antoniowa.

Na zdjęciu powyżej (zaczynając od lewej strony )znajduje się :

Iwan          -bęben duży - Wola Antoniowska, Boroń Henryk -bas tuba S-Dąbrówka,Kobylarz  nauczyciel-picolo flet -Nowa Wieś,Spiewak Piotr -baryton -Dąbrówka, Pawłowski Stefan- alt -Pniów,Lachowski Michał- flet C-Pniów,Bzdal Roman -tenor , Chwałowice,Jędral Wacław -s trąbka- Dąbrówka, Spiewak Wincenty - kapelmistrz-Antoniów,Spiewak Antoni-klarnet B Zalesie,Gąsiorowski Jan- tenor- Pniów, Jędral Adolf- kornet B - Pniów,Dudziński Stefan-klarnet B-Dąbrówka, Zeguła Eugeniusz bas F-Chwałowice,Czernikowski Marian-kornet- Antoniów,Krzaczkowski Zygmunt- kornet-Antoniów, Spiewak Witold-werbel-Antoniów.

Z informacji zdobytych od p.Spiewaka dowiadujemy się, że była to orkiestra złożona z muzyków przedwojennych pochodzących z dwóch orkiestr p.Skwary i p.Spiewaka.Orkiestra ta jako jedyna w roku 1946 brała udział w pochodzie 1majowym w Tarnobrzegu

b_1024_768_0_0___images_stories_scan_fot_orkiestry.jpg

P.Śpiewak był inicjatorem życia kulturalnego nie tylko w Antoniowie. Oto artykuł umieszczony w gazecie "Nowiny" z roku 1986 .

 

b_1024_768_0_0___images_stories_artyku.jpg
b_1024_768_0_0___images_stories_wojsko.jpg b_1024_768_0_0___images_stories_p.spiewak.jpg
b_1024_768_0_0___images_stories_hhdtyc.jpg ygu.jpg

Powyżej antoniowska orkiestra młodzieżowa założona i  prowadzona przez p.W.Spiewaka w latach1959-60.

 

 

 

Zdjęcie akordeonistów - uczniów p.Śpiewaka z początku lat osiemdziesiątych.

b_1024_768_0_0___images_stories_scan_ii_fot_najmodszej__orkiestry.jpg

Od góry z lewej : Mirosław Koksanowicz, Janusz Wrona, Marek Wrona,Barbara Dudzińska, od dołu z lewej: Krzysztof Wrona, nauczyciel p.W.Śpiewak,Wiesław Sowa

 

Zakładka w budowie- jeżeli ktoś  z państwa posiada informacje na temat orkiestry założonej w Antoniowie

przed i po wojnie prosimy o kontakt.